Ściana wspinaczkowa "UP", Centrum Sportowo – Rekreacyjne UP, ul. Głęboka 31, Lublin

Oferta

Terminy indywidualnego wstępu na ścianę w trakcie roku szkolnego:

  • środa 20.30 – 22.30
  • piątek 20.30 – 22.30
  • niedziela 20.30 – 22.30

Uwaga! Osoby chcące wspinać się z dolną asekuracją, muszą posiadać własną linę dynamiczną.

Na ścianę samodzielnie mogą przychodzić osoby pełnoletnie i osoby powyżej 15 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców – wzór oświadczenia dla rodziców >> .

Osoby poniżej 15 roku życia mogą się wspinać jedynie pod opieką rodzica lub instruktora.

Zapraszamy również na:

  •  sekcje wspinaczkowe dla studentów i dorosłych
  • sekcje wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży – SKARPA LUBLIN

Grafik sekcji wspinaczkowych na rok szkolny 2018/19:

  • sekcja dorosła – poniedziałek 20.30-22.30